Εγκάρδια συνομιλία Λιάσου Λουκά και Darco Milanič στα αποδυτήρια.


Μια εγκάρδια συνομιλία είχαν οι προπονητές του…